Odnowa w Duchu Świętym - Woda Życia


 

              Odnowa w Duchu Świętym

Grupa charyzmatyczna

„Woda Życia”


Miejsce:                                           
Bazylika Kolegiacka w Grudziądzu; parafia p. w. św. Mikołaja

Lider świecki:                      
Lucyna Barańska

Ksiądz opiekun:                    
Artur Stachowski

Spotkania:

każdy piątek o godz. 18.00 – rozpoczęcie spotkania uczestnictwem w parafialnej mszy świętej; dalsza część modlitwy w salce parafialnej

Główny charyzmat wspólnoty:
towarzyszenie na drodze uzdrowienia wewnętrznego

Działalność:
- prowadzenie Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) –  seminarium Odnowy
- animowanie mszy świętej parafialnej w I piątek miesiąca i adoracji Najświętszego Sakramentu
- posługa w grudziądzkim Zakładzie Karnym nr 2 (modlitwa wspólnoty w intencji skazanych)
- uczestnictwo w Dniu Skupienia dla wspólnoty (2 razy w roku: Adwent, Wlk. Post)
- organizowanie corocznego wyjazdu na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie
- modlitwa wstawiennicza
- uczestnictwo w diecezjalnych spotkaniach formacyjnych
- pomoc w organizacji letnich rekolekcji diecezjalnych Odnowy
- życie Słowem Bożym na co dzień
- częsta Eucharystia
- stała, cotygodniowa modlitwa za społeczność Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu 

Kontakt: 
Parafia p. w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu, ul. Kościelna 1   
tel. 56 46 255 37 (wew. 36)

Nazwa wspólnoty:
„Woda życia” – nazwa ta zawiera w sobie rzeczywistość wody, która w Piśmie Świętym zyskuje szczególne znaczenie i wartość symboliczną. Wspólnota, wybierając tę nazwę, odnosi się do wizji Ezechiela, który w swej prorockiej księdze pisze o wodzie dającej życie i zdrowie: oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. I poprowadził mnie [ów mąż] z powrotem wzdłuż rzeki. I rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe (Ez 47,2nn)”.

                To ledwie kilka zdań wybranych z długiego tekstu wizji ożywczej wody (por. Ez 47, 1-12). W Księdze Ezechiela zapisane jest inne podobne proroctwo – wizja ożywionych kości (Ez 37). Były to czasy niewoli narodu. Czas śmierci – bo wielu nie wytrzymało trudów deportacji. Prorok widzi to, co dla innych niewidzialne. Mówi o tym, używając języka swej epoki. Tu posłużył się językiem mitu – opowieści, w której chodzi o próbę zrozumienia podstaw rzeczywistości. W tym przypadku – o zrozumienie tajemnicy życia, którego źródło jest w Bogu. Wszak strumień życia wypływa ze świątyni, od tronu Boga! Nawet zamarłe słone stepy i słone wody Morza Martwego mogą rozkwitnąć życiem. A więc i śmiercionośna niewola skończy się, a naród ożyje na nowo. Życie, jak ów strumień wody, będzie rozlewało się coraz szerzej i coraz głębiej. Bo źródło życia jest w Bogu. Podobną wymowę ma wspomniana wizja ożywionych kości. Dla Bożego Ducha nawet to, co martwe – jak owe ludzkie szczątki zaścielające dolinę – jest początkiem odradzającego się życia. Jezus zmartwychwstanie dopiero sześć wieków później. To On jest pierwotnym źródłem życia. Prorok mógł mówić o tym jedynie w wizjach, my zaś wiemy więcej.

Możemy na co dzień doświadczać obecności Ducha Świętego – Ducha Chrystusowego, który niesie z sobą prawdziwe życie i duchowe uzdrowienie. Wodą Życia jest sam Duch Święty, który nieustannie działa w sercach wierzących w Chrystusa. Nasz Zbawiciel zaprasza każdego z nas, abyśmy przyszli do Niego i zaczerpnęli prawdziwej Wody – Wody Życia: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7, 37 - 39) .

Linki do świadectw z Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy:

  Świadectwa z REO - październik/listopad 2013

  Świadectwa z REO - luty/marzec 2014

  Świadectwa z REO - październik/listopad 2014

  Świadectwa z REO - wrzesień/październik 2015

  Świadectwa z REO - jesień 2016

  
Świadectwa z REO - 2018


  Świadectwa z REO - 2020

Link do strony diecezjalnej:
                 Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Toruńskiej.