Chór parafialny Kolegiata


Chór parafialny Kolegiata powstał w czerwcu 2005 roku. Od tego czasu działa nieprzerwanie uczestnicząc czynnie w życiu parafii. Chór ma formułę wielopokoleniową, obecnie liczy 20 osób w różnym wieku i różnych zawodów, których łączy radość ze wspólnego śpiewania. Opiekunem chóru  jest ks. Artur Stachowski, a dyrygentem pan Marek Matecki.

Działalność Chóru Kolegiata to przede wszystkim uczestnictwo w oprawie muzycznej uroczystych Mszy św. w Bazylice św. Mikołaja, ale także występy poza murami kościoła, a także poza granicami parafii i miasta. Tradycją stało się odprawianie uroczystej sumy gregoriańskiej w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, podczas której chór śpiewa części stałe mszy św. i pieśni w języku łacińskim.

W trakcie kilkuletniej pracy zespół zbudował swój repertuar z ponad 60 utworów. Jest on na bieżąco poszerzany, przy jednoczesnym doskonaleniu utworów już poznanych.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną czynnie włączyć się w uświetnianie liturgii Kościoła, na próby chóru, które odbywają się w każdy wtorek i piątek o godz. 19.00 w salce parafialnej.