Kancelaria Parafialna


 
GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek od 9:00 do 10:30
Wtorek od 9:00 do 10:30 oraz od 17:00 do 18:00
Środa od 9:00 do 10:30
Czwartek od 9:00 do 10:30
Piątek od 9:00 do 10:30 oraz od 17:00 do 18:00

W soboty, niedziele i święta nieczynne

Telefon: (56) 46-222-54
 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 lipca 2016 r. 
Biuro Administracji Cmentarza przy ul. Kościelnej 1
zostało w całoś
ci przeniesione 
do Biura na Cmentarzu Farnym przy ul. Cmentarnej.

W związku z tym wszystkie kwestie związane z cmentarzem
 (w tym również prolongata pokładnego, ​oraz formalności związane
z dokonaniem pochówku, pozwolenia na stawianie nagrobków,
czy informacje dotyczące tabliczek ustawianych przy grobach)
załatwiane są tylko w biurze na Cmentarzu Farnym 
​przy ul. Cmentarnej.


Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

CHRZEST:

* "Akt urodzenia" dziecka (odpis),
* wyciąg z "Aktu ślubu kościelnego" rodziców,
* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania),
* "Zaświadczenia" z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

* "Metryka chrztu",
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
* w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:

* "Metryka chrztu" dziecka


MAŁŻEŃSTWO:

* Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, "Metryki chrztu",
* Dowody osobiste,
* Ostatnie "Świadectwo katechizacji",
* "Świadectwo bierzmowania",
* "Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej",
* "Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego" (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.


POGRZEB KATOLICKI:

* "Akt zgonu",
* "Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku" (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).