Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


Charakterystyka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach, skupiającą osoby fizyczne wyznania rzymskokatolickiego oraz osoby fizyczne i prawne wspierające jego działalność. Działa w łączności z Kościołem katolickim poprzez asystentów kół parafialnych oraz mianowanych przez biskupa ordynariusza asystentów kościelnych: diecezjalnego i rejonowych.

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta służba rodzinie w zakresie formacji duchowej do  uczestnictwa w posłannictwie Kościoła i życiu publicznym oraz obrony jej praw, publicznego prezentowania potrzeb, współdziałania z samorządem lokalnym, prowadzenia działalności kulturalnej i wychowawczej, niesienia pomocy materialnej,
Stowarzyszenie powołał, zatwierdzając Statut, Biskup Toruński Andrzej Suski 4 kwietnia 1992 roku. Zarejestrowano je 24 lipca 1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu.

Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej przy Parafii Św. Mikołaja zostało utworzone w kwietniu 1994 roku. Obecnie liczy 15 osób.

Prezesem Koła jest: Krzysztof Witkowski.
Asystentem Kościelnym jest: Ksiądz Mariusz Zawacki.
Spotkania odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy Św.
Po tym spotkaniu w niedzielę członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczą w Liturgii Mszy Św. o godz. 10.00.

Koło realizuje plan pracy zaproponowany przez Zarząd Rejonowy SRK w Grudziądzu.