Ogłoszenia Parafialne


I NIEDZIELA ADWENTU
28.11.2021 r.

 • Gorąco apelujemy do parafian o przestrzeganie wszędzie obowiązujących zasad sanitarnych dla dobra własnego i innych. Dojrzałość chrześcijańska i miłość bliźniego musi charakteryzować się również odpowiedzialnością. Dziękujemy, że zgodnie z zaleceniami w kościele noszone są maseczki.
   
 • Przeżywamy dziś pierwszą niedzielą Adwentu. Rozpoczyna się w Kościele nowy rok liturgiczny. Będziemy go obchodzić pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. Mottem biblijnym tego roku będą słowa: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). By dobrze przeżyć Adwent zachęcamy do czynienia postanowień adwentowych, wyrzeczeń, do podejmowania praktyk pokutnych, do poświęcania większego czasu na modlitwę. Umiejętnie zagospodarujmy nasz czas by wziąć udział w rekolekcjach, które w naszej parafii będą od 3 do 5 grudnia. Zadbajmy również o to by skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy czasu spowiedzi na okres kilku dni przed świętami, ale już teraz zaplanujmy czas na spowiedź, by z czystym sercem przeżyć nie tylko Uroczystość Bożego Narodzenia, ale cały Adwent. W kościele zostanie wystawiona skarbona, do której można wrzucać ofiarę jako dar serca dla ubogich, a także kosz, do którego można składać dary z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin. Zmobilizujmy się również do uczestnictwa w roratach. Z wysiłku porannego wstawania uczyńmy nasze wyrzeczenie, które możemy wraz z modlitwą ofiarować Panu Bogu w różnych naszych intencjach. Msze św. roratnie w bazylice celebrowane będą od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 oraz dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30. Prosimy rodziców, aby dzieci - zwłaszcza dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej – oraz młodzież przygotowująca się do bierzmowania, uczestniczyli w roratach chociaż kilka razy.
   
 • Dzisiaj podczas wszystkich Mszy św. błogosławimy opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy okazji nabywania opłatków będą przeznaczone w tym roku na ufundowanie w bazylice tablicy upamiętniającej osobę śp. Ks. Infułata Tadeusza Nowickiego.
   
 • Kończy się Rok Św. Józefa. Zapraszamy wszystkich mężczyzn na Adwentowy Dzień Skupienia mężczyzn „W szkole św. Józefa”. Dzień skupienia odbędzie się w kościele pw. św. Józefa w Grudziądzu – Mniszku we wtorek 30 listopada. O godz. 17.00 konferencja „Św. Józef jako wzór męża i ojca”, o godz. 17.30 konferencja „ Św. Józef a człowiek współczesny” o godz. 18.00 Msza św. po przewodnictwem Ks. Bpa Józefa Szamockiego, następnie Agapa i o godz. 19.30 nabożeństwo z zawierzeniem św. Józefowi. W zawiązku z tym spotkanie Bractwa Św. Józefa w naszej parafii odbędzie się wyjątkowo w drugą środę miesiąca, 8 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00.
   
 • W pierwszy czwartek miesiąca 2 grudnia zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej za dar eucharystii i kapłaństwa oraz do modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich. W czasie adoracji możliwość spowiedzi świętej. Do przystąpienia do spowiedzi zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Prosimy, aby młodzież zgromadziła się w kościele o godz. 16.50.
   
 • Adwentowe dni skupienia przed odpustem parafialnym św. Mikołaja Bpa rozpoczniemy w piątek 3 grudnia, a poprowadzi je o. Konrad Duk SVD (Werbista) Msze św. z nauką rekolekcyjną w piątek i sobotę o godz. 6.30, 8.30 i 18.00.

  W piątek 3 grudnia – pierwszy piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz. 15.30 do 18.00 z przerwą na czas Mszy św. o godz. 16.30. W tym dniu ks. Proboszcz odwiedzi chorych z posługą sakramentalną w godzinach przedpołudniowych. 

  W sobotę 4 grudnia o godz. 8.00 zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. O godz. 8.30 sprawowana będzie Msza św. z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, a po niej nabożeństwo pierwszosobotnie. Po nabożeństwie modlitwa różańcowa w intencji ojczyzny. W godzinach przedpołudniowych ks. Marcin i ks. Artur odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00 do godz. 18.00. 

  W niedzielę 5 grudnia Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00. O godz. 17.00 spotkanie formacyjne członków Żywego Różańca. Pół godziny wcześniej, o godz. 16.30 w kawiarence spotkanie róży Matki Bożej Łaskawej. 

  W poniedziałek 6 grudnia obchodzić będziemy dzień odpustu parafialnego. Główne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Śmigla z udziałem kapituły Grudziądzkiej rozpoczną się o godz. 11.15. Rozpoczną się ingresem Ks. Biskupa do Bazyliki Kolegiackiej, następnie odbędzie się obrzęd instalacji nowych kanoników, modlitwa brewiarzowa i Suma odpustowa. Na zakończenie planowane jest poświęcenie tablicy upamiętniającej w bazylice osobę śp. Ks. Infułata Tadeusza Nowickiego. Pozostałe Msze św. o godz. 6.30, 8.30 i 18.00 oraz dla dzieci o godz. 16.30.

   
 • Kolekta w niedzielę 5 grudnia przeznaczona będzie na potrzeby inwestycyjne parafii. Przed kościołem przeprowadzona zostanie zbiórka ofiar do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
   
 • Za tydzień w niedzielę 5 grudnia na Mszy świętej o godz. 11.30 poświęcenie medalików dzieci, które przygotowują się do I Komunii świetej.
   
 • Ponieważ w tym roku będziemy odwiedzać parafian z kolędą tylko na zaproszenia, druki takich zaproszeń można zabrać od dziś z kruchty, zakrystii, sklepiku lub biura parafialnego. Wypisane prosimy by wróciły do parafii  koniecznie do dnia 20 grudnia to znaczy do czwartej niedzieli Adwentu włącznie. Można je zostawić w kościele w specjalnie przygotowanej skrzynce lub zakrystii albo w biurze parafialnym. Po 20 grudnia na podstawie zebranych zaproszeń ustalimy trasy i terminy kolędowe, które podamy do wiadomości w święta Bożego Narodzenia.
   
 • W pierwszą sobotę miesiąca 4 grudnia kolejny Męski Różaniec: o godz. 11.00 Msza św.; w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, a po niej przy pomniku Solidarności o godz. 12.00 zostanie odmówiony różaniec.
   
 • Kolejna katecheza dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się w Niedzielę 12 grudnia po Mszy św. o godz. 13.00. 
   
 • Biuro Radia Maryja w Grudziądzu organizuje wyjazd autokarem do Torunia na uroczystość związaną z kolejną rocznicą powstania radia. Wyjazd w sobotę 4 grudnia. Zapisywać się można w Biurze Radia Maryja w środy i soboty , w godzinach 10.00-12.00 oraz w kancelarii parafialnej. Dodatkowe informacje na plakacie w gablocie.
   
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest tygodnik Niedziela i Misyjne Drogi i najnowsze wydanie Nowin  Parafialnych – składając ofiarę za Nowiny prosimy o uwzględnienie, że koszt ich druku wzrósł o 30 %. W sklepiku, biurze parafialnym i zakrystii do nabycia także świece Caritas w ramach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece w cenie 9 zł., 16 zł., i 17 zł.
   
 • W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
  • Śp. Robert Rezmer
  • Śp. Irena Cieszyńska
  • Śp. Ryszard Robalewski

    

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
21.11.2021 r.

 • Gorąco apelujemy do parafian o przestrzeganie wszędzie obowiązujących zasad sanitarnych dla dobra własnego i innych. Dojrzałość chrześcijańska i miłość bliźniego musi charakteryzować się również odpowiedzialnością. Dziękujemy, że zgodnie z zaleceniami w kościele noszone są maseczki.
   
 • Obchodzimy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza. Po Mszy św. o godz. 10.00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem pomodlimy się Litanią do Serca Pana Jezusa i odmówimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.
   
 • Dziś przed kościołem zbiórka ofiar do puszek w odpowiedzi na apel Przewodniczącego Episkopatu na pomoc dla uchodźców. Z tej racji nie będzie tradycyjnej zbiórki za tydzień na potrzeby Grudziądzkiego centrum Caritas.
   
 • Dzisiaj w naszej parafii odbędą się drugie ostatnie otwarte dla wszystkich spotkanie synodalne. Spotkanie rozpocznie się w bazylice Nieszporami o godz. 16.00. Serdecznie  zapraszamy. Chcących w nim uczestniczyć prosimy, by wcześniej zapoznali się z treścią ankiety synodalnej. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło tematów od 6 do 10. Ankieta jest na stronie internetowej diecezji i naszej parafii pod zakładką synod. Wszystkich zapraszamy do gorącej modlitwy o owoce synodu.
   
 • W czwartek 25 listopada na godz. 17.30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji poczętych a nienarodzonych dzieci objętych Duchową Adopcją. Do modlitwy zapraszamy szczególnie osoby, które podjęły się dzieła duchowej adopcji. Po adoracji odbędzie się modlitwa różańcowa.
   
 • W sobotę, 27 listopada o godz. 8.30, sprawowana będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje można składać w biurze parafialnym, lub w zakrystii.
   
 • Za tydzień wraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna się w Kościele nowy rok liturgiczny. Będziemy go obchodzić pod hasłem : Posłani w pokoju Chrystusa. Mottem biblijnym tego roku będą słowa: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). By dobrze przeżyć Adwent zachęcamy do czynienia postanowień adwentowych, wyrzeczeń, do podejmowania praktyk pokutnych, do poświęcania większego czasu na modlitwę. Umiejętnie zagospodarujmy nasz czas by wziąć udział w rekolekcjach, które w naszej parafii będą od 3 do 5 grudnia. Zadbajmy również o to by skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy czasu spowiedzi na okres kilku dni przed świętami, ale już teraz zaplanujmy czas na spowiedź, by z czystym sercem przeżyć nie tylko Uroczystość Bożego Narodzenia, ale cały Adwent. W kościele zostanie wystawiona skarbona, do której można wrzucać ofiarę jako dar serca dla ubogich, a także kosz, do którego można składać dary z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin. Zmobilizujmy się również do uczestnictwa w roratach. Z wysiłku porannego wstawania uczyńmy nasze wyrzeczenie, które możemy wraz z modlitwą ofiarować Panu Bogu w różnych naszych intencjach. Msze św. roratnie w bazylice celebrowane będą od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 oraz dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30. Prosimy rodziców, aby dzieci - zwłaszcza dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej – oraz młodzież przygotowująca się do bierzmowania, uczestniczyli w roratach chociaż kilka razy.
   
 • Również w pierwszą niedzielę Adwentu 28 listopada podczas wszystkich Mszy św. zostaną pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy okazji nabywania opłatków będą przeznaczone w tym roku na ufundowanie w bazylice tablicy upamiętniającej osobę śp. Ks. Infułata Tadeusza Nowickiego.
   
 • Ponieważ w tym roku będziemy odwiedzać parafian z kolędą  tylko na zaproszenia, druki takich zaproszeń będą również dostępne od przyszłej niedzieli. Wypisane prosimy by wróciły do parafii do dnia 20 grudnia to znaczy do czwartej niedzieli Adwentu włącznie.
   
 • W biurze parafialnym przyjmujemy wypominki roczne za zmarłych, za których modlimy się w każdą niedzielę, przez cały rok począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, po różańcu o godz. 8.00, a także przed Mszą św. o godz. 10.00. 
   
 • Biuro Radia Maryja w Grudziądzu organizuje wyjazd autokarem do Torunia na uroczystość związaną z kolejną rocznicą powstania radia. Wyjazd w sobotę 4 grudnia. Zapisywać się można w Biurze Radia Maryja w środy i soboty , w godzinach 10.00-12.00 oraz w kancelarii parafialnej. Dodatkowe informacje na plakacie w gablocie.
   
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest tygodnik Niedziela i Misyjne Drogi
   
 • W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
  • Śp. Teresa Gniewkowska
  • Śp. Alojzy Sawicki
  • Śp. Zofia Skórzewska
  • Śp. Stefania Gronkowska-Balcerzak

    

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
14.11.2021 r.

 • Gorąco apelujemy do parafian o przestrzeganie wszędzie obowiązujących zasad sanitarnych dla dobra własnego i innych. Dojrzałość chrześcijańska i miłość bliźniego musi charakteryzować się również odpowiedzialnością. Dziękujemy wszystkim zachowującym w kościele przepisy sanitarne, noszącym maseczki.
   
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Bóg zapłać za ofiary.
   
 • Obchodzimy dziś dzień solidarności z Kościołami prześladowanymi. Również dzisiaj po raz kolejny obchodzimy ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich pod hasłem z Ewangelii Św. Marka /14,7/…. „ ubogich zawsze macie u siebie”. Nasza parafia oraz Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wpisując się w obchody tego dnia pragnie zwrócić uwagę na problem biedy, wykluczenia społecznego oraz podkreślić solidarność z osobami dotkniętych ubóstwem, zapraszając na gorącą grochówkę , którą będziemy serwować na placu przy Bazylice św. Mikołaja w godzinach od 12.00 do 14.00.
   
 • Gościmy dziś w naszej wspólnocie Siostry Zmartwychwstanki z Grudziądza. Jak wiadomo Siostry budują w naszym mieście Żłobek Świętej Rodziny i potrzebują w tym dziele wsparcia modlitewnego i materialnego. Po Mszach świętych można złożyć ofiarę na ten cel, do czego serdecznie zachęcamy. Warto przypomnieć przy tej okazji, że od roku 1921 siostry Zmartwychwstanki są mieszkankami Grudziądza i posługują miejscowej ludności. Początkowo była to szwalnia w której uczyło się 30 dziewcząt, a następnie ochronka dla 150 dzieci. Kilka lat później miały siostry pod swoją opieką 3 ochronki, a w nich ponad 300 dzieci. Małych mieszkańców Grudziądza przybywało, a siostry dostosowywały nowe pomieszczenia, by zaopiekować się jak największą ilością maluchów. W latach przedwojennych siostry dostosowywały swoje apostolstwo do potrzeb ubogiego społeczeństwa i włączały się w pracę charytatywną. Utworzyły ochronkę na tzw. Maderze, gdzie zajmowały się dziećmi ubogiej ludności. Niestety wojna przerwała tę piękną pracę, a siostry musiały opuścić swój dom.
  Po wojnie Władze Polski Ludowej zabroniły siostrom nie tylko pracy wychowawczej, ale zabrały też lokal przedszkolny i przekazały Przedszkolu Państwowemu. Dopiero w 1977 r. zwrócono siostrom budynek, wymagał on jednak kapitalnego remontu. Długo jeszcze siostry marzyły i starały się o wznowienie pracy oświatowej. Po wielu trudach we wrześniu 1996 r. powstało upragnione przedszkole im. Dzieciątka Jezus i trwa do dziś. Liczy pięć oddziałów w których opiekujemy się ponad setką dzieci, zapewniając im wzrost w mądrości i łasce u Boga i ludzi.
  W tym momencie widać potrzebę i możliwości dalszego rozwoju. Siostry pragną wybudować żłobek imienia Świętej Rodziny oraz objąć opieką kolejne czterdzieścioro dzieci. Przygotowania do tego dzieła podjęły w 2019 roku. Uzyskały w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 2 mln 400 tys. Do tego Zgromadzenie wniosło 400 tysięcy jako wkład własny. Czas pandemii Covid wstrzymał działania. W tym czasie koszty budowy wzrosły niemal o 50%. Dotychczas wybudowano fundamenty i mury.
  Obecnie koszt wybudowania całego kompleksu wraz z wyposażeniem wynosi 4 500 000zł, a brakuj jeszcze 1 700 000zł. Siostry szukają różnych rozwiązań, by pozyskać środki potrzebne do ukończenia tego dzieła. Została uruchomiona zbiórka na stronie internetowej www.siepomaga.pl – prosząc społeczeństwo o wsparcie. Prosimy o pomoc oraz popularyzację zbiórki w swoich wspólnotach i środowiskach.
  Będzie to jedyny żłobek w naszej diecezji prowadzony przez siostry zakonne. Wierzymy, że dzieło to pomoże wspierać działania Kościoła i państwa w trosce o życie ludzkie i rozwój rodzin w naszym regionie. Dziełu błogosławi biskup toruński Wiesław Śmigiel, który zachęca wiernych do wsparcia budowy żłobka.
  Link do zbiórki - www.siepomaga.pl/siostryzlobekgrudziadz
   
 • Dzisiaj i w niedziele 21 listopada w naszej parafii odbędą się spotkania synodalne. Rozpoczynie się w bazylice nabożeństwem o godz. 16.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Chcących w nich uczestniczyć prosimy, by wcześniej zapoznali się z treścią ankiety synodalnej. Dostępna jest na stronie internetowej diecezji. Wszystkich zapraszamy do gorącej modlitwy o owoce synodu
   
 • Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.
   
 • W piątek 19 listopada odbędzie się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego pierwsze z Grudziądzkich Spotkań Młodzieży Katolickiej. Bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00. Szczegóły na plakacie. 
   
 • W sobotę 20 listopada, o godz. 19.00 czyli po zakończeniu Mszy św. wieczornej, która będzie również sprawowana w intencji zmarłych grudziądzkich muzyków zapraszamy do naszej Bazyliki na koncert „Grudziądzkie Zaduszki Muzyczne”. Koncert ma na calu upamiętnienie osób związanych z życiem muzycznym Grudziądza. Koncert poprzedzi Msza św. o godz. 18.00 z oprawą muzyczną chóru The G Singers. Szczegóły na plakacie w gablocie.
   
 • Za tydzień w niedzielę 21 listopada obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza. Po Mszy św. o godz. 10.00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem pomodlimy się Litanią do Serca Pana Jezusa i odmówimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
   
 • W biurze parafialnym przyjmujemy jeszcze wypominki roczne za zmarłych, za których modlimy się w każdą niedzielę, przez cały rok począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, po różańcu o godz. 8.00, a także przed Mszą św. o godz. 10.00. 
   
 • Już po raz kolejny będą miały miejsce Toruńskie spotkania z medycyną klasztorną, ziołolecznictwem i naturalnymi metodami wspierania zdrowia. Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 listopada w Centrum Dialogu przy pl. ks. Frelichowskiego 1. Szczegółowy program oraz informacje dotyczące zakupu biletów znajdziemy na stronie diecezji toruńskiej.
   
 • Biuro Radia Maryja w Grudziądzu organizuje wyjazd autokarem do Torunia na uroczystość związaną z kolejną rocznicą powstania radia. Wyjazd w sobotę 4 grudnia. Zapisywać się można w Biurze Radia Maryja w środy i soboty , w godzinach 10.00-12.00 oraz w kancelarii parafialnej. Dodatkowe informacje na plakacie w gablocie.
   
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest tygodnik Niedziela i Misyjne Drogi
   
 • W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
  • Śp. Władysław Kitowski
  • Śp. Dorota Mokwa

    

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
07.11.2021 r.

Modlitwa o owoce Synodu

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

 
 • Gorąco apelujemy do parafian o przestrzeganie wszędzie obowiązujących zasad sanitarnych dla dobra własnego i innych. Dojrzałość chrześcijańska i miłość bliźniego musi charakteryzować się również odpowiedzialnością. Dziękujemy za wszystkim, którzy przestrzegają zasad dystansu i noszenia maseczek w kościele.
   
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby inwestycyjne parafii. Bóg zapłać za ofiary.
   
 • Dziś o godz. 17.00 spotkanie członków Żywego różańca. Zelatorzy przyniosą kartki z nazwiskami zmarłych członków poszczególnych róż, za których będziemy modlili się różańcem. Pół godziny przed wspólnym spotkaniem, czyli o 16.30 członków róży św. Mikołaja zapraszamy na spotkanie do kawiarenki pod plebanią.
   
 • W poniedziałek 8 listopada na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. koncelebrowaną w intencji zmarłych księży kanoników Kapituły Grudziądzkiej. Natomiast o godzinie 20.00 comiesięczny Apel Maryjny przed obrazem Matki Bożej Łaskawej – Opiekunki Grudziądza.
   
 • We wtorek, 9 listopada o godz. 17.00, w łączności z nabożeństwem do bł. Anieli Salawy, odbędzie się różaniec za zmarłych członków III Zakonu Św. Franciszka z naszej parafii. Tego dnia po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie członków Parafialnego Zespołu Charytatywnego im. św. Ojca Pio.
   
 • W czwartek 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, Msze św. w naszej Bazylice o godz. 7.00, 8.30 i 18.00. O godz. 10.00 w intencji Ojczyzny. Tego dnia przypada rocznica nominacji Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla. Pamiętajmy w modlitwie o naszym księdzu biskupie.
   
 • W czwartek 11 listopada w kinie Helios odbędzie się projekcja filmu „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. Seanse filmu o godz. 13.00 i 18.00, cena biletu 10 zł. Zachęcamy do obejrzenia filmu. 
   
 • W sobotę 13 listopada o godzinie 10.00 w kościele Wniebowzięcia NMP przy ul. Moniuszki sprawowana będzie coroczna koncelebrowana przez kapłanów naszego dekanatu Msza św. za zmarłych współbraci w kapłaństwie – księży, którzy pracowali w parafiach naszego dekanatu lub z nich pochodzili. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.
   
 • Za tydzień w niedzielę, 14 listopada, kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Tego dnia obchodzimy dzień solidarności z Kościołami prześladowanymi. Również w tym dniu po raz kolejny obchodzić będziemy ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich pod hasłem z ewangelii Św. Marka /14,7/…. „ ubogich zawsze macie u siebie”. Parafia św. Mikołaja bpa oraz Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wpisując się w obchody tego dnia pragnie zwrócić uwagę na problem biedy, wykluczenia społecznego oraz podkreślić  solidarność  z osobami dotkniętych ubóstwem, zapraszając na gorącą grochówkę , którą będziemy serwować na placu przy Bazylice św. Mikołaja w godzinach od 12.00 tej do 14.00.
   
 • Za tydzień w niedzielę 14 listopada po Mszy św. o godz. 10.00 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Natomiast po Mszy św. o godz. 13.00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
   
 • W przyszłą niedzielę 14 listopada i w niedziele 21 listopada w naszej parafii odbędą się spotkania synodalne. Rozpoczynać się będą w bazylice nabożeństwem o godz. 16.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Chcących w nich uczestniczyć prosimy, by wcześniej zapoznali się z treścią ankiety synodalnej. Dostępna jest na stronie internetowej diecezji. Niebawem będzie też dostępna na stronie internetowej w naszej parafii. Została też wydrukowana i wyłożona w kruchcie dla osób mających trudność z korzystaniem z internetu. Wszystkich zapraszamy do gorącej modlitwy o owoce synodu.
   
 • W biurze parafialnym przyjmujemy wypominki roczne za zmarłych, za których modlimy się w każdą niedzielę, przez cały rok począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, po różańcu o godz. 8.00, a także przed Mszą św. o godz. 10.00. 
   
 • Biuro Radia Maryja w Grudziądzu organizuje wyjazd autokarem do Torunia na uroczystość związaną z kolejną rocznicą powstania radia. Wyjazd w sobotę 4 grudnia. Zapisywać się można w Biurze Radia Maryja w środy i soboty , w godzinach 10.00-12.00 oraz w kancelarii parafialnej. Dodatkowe informacje na plakacie w gablocie.
   
 • W przyszłą niedziele w naszej parafii będziemy gościli Siostry Zmartwychwstanki z Grudziądza. Jak wiadomo Siostry budują w naszym mieście Żłobek Świętej Rodziny i potrzebują w tym dziele wsparcia modlitewnego i materialnego. Za tydzień po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę na ten cel do czego serdecznie zachęcamy. Warto przypomnieć przy tej okazji, że od roku 1921 siostry Zmartwychwstanki są mieszkankami Grudziądza i posługują miejscowej ludności. Początkowo była to szwalnia w której uczyło się 30 dziewcząt, a następnie ochronka dla 150 dzieci. Kilka lat później miały siostry pod swoją opieką 3 ochronki, a w nich ponad 300 dzieci. Małych mieszkańców Grudziądza przybywało, a siostry dostosowywały nowe pomieszczenia, by zaopiekować się jak największą ilością maluchów. W latach przedwojennych siostry dostosowywały swoje apostolstwo do potrzeb ubogiego społeczeństwa i włączały się w pracę charytatywną. Utworzyły ochronkę na tzw. Maderze, gdzie zajmowały się dziećmi ubogiej ludności. Niestety wojna przerwała tę piękną pracę, a siostry musiały opuścić swój dom.
  Po wojnie Władze Polski Ludowej zabroniły siostrom nie tylko pracy wychowawczej, ale zabrały też lokal przedszkolny i przekazały Przedszkolu Państwowemu. Dopiero w 1977 r. zwrócono siostrom budynek, wymagał on jednak kapitalnego remontu. Długo jeszcze siostry marzyły i starały się o wznowienie pracy oświatowej. Po wielu trudach we wrześniu 1996 r. powstało upragnione przedszkole im. Dzieciątka Jezus i trwa do dziś. Liczy pięć oddziałów w których opiekujemy się ponad setką dzieci, zapewniając im wzrost w mądrości i łasce u Boga i ludzi.
  W tym momencie widać potrzebę i możliwości dalszego rozwoju. Siostry pragną wybudować żłobek imienia Świętej Rodziny oraz objąć opieką kolejne czterdzieścioro dzieci. Przygotowania do tego dzieła podjęły w 2019 roku. Uzyskały w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 2 mln 400 tys. Do tego Zgromadzenie wniosło 400 tysięcy jako wkład własny. Czas pandemii Covid wstrzymał działania. W tym czasie koszty budowy wzrosły niemal o 50%. Dotychczas wybudowano fundamenty i mury.
  Obecnie koszt wybudowania całego kompleksu wraz z wyposażeniem wynosi 4 500 000zł, a brakuj jeszcze 1 700 000zł. Siostry szukają różnych rozwiązań, by pozyskać środki potrzebne do ukończenia tego dzieła. Została uruchomiona zbiórka na stronie internetowej www.siepomaga.pl – prosząc społeczeństwo o wsparcie. Prosimy o pomoc oraz popularyzację zbiórki w swoich wspólnotach i środowiskach.
  Będzie to jedyny żłobek w naszej diecezji prowadzony przez siostry zakonne. Wierzymy, że dzieło to pomoże wspierać działania Kościoła i państwa w trosce o życie ludzkie i rozwój rodzin w naszym regionie. Dziełu błogosławi biskup toruński Wiesław Śmigiel, który zachęca wiernych do wsparcia budowy żłobka.
  Link do zbiórki - www.siepomaga.pl/siostryzlobekgrudziadz
   
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest tygodnik Niedziela i Misyjne Drogi. Jest jeszcze dostępne październikowe wydanie Nowin Parafialnych. W bibliotece  „ List do Pani”, a w kruchcie kleryk Mateusz rozprowadza czasopismo WSD w Toruniu „Sługa” i kalendarze na rok 2022.
   
 • Zespół Profilaktyki Zdrowotnej NFZ w Bydgoszczy zaprasza kobiety na badania Mammograficzne. Badania odbędą się dnia 8 listopada przy sklepie Kaufland w Mammobusie od godz. 9.00 do 17.00.
   
 • W minionym tygodniu do wieczności odszedł:
  • Śp. Ludwik Duda