III Zakon Świętego Franciszka


III Zakon św. Franciszka został kanonicznie założony w Grudziądzu 17 września 1903 r. przy kościele św. Mikołaja. Dyrektorem w dniu 26 września 1920 roku został ks. prałat Dembek , a nominację otrzymał od o. Jerzego Simon OFM Conv. W tym czasie w Grudziądzu było 261 tercjarzy. Zebrania odbywały się raz w miesiącu , a prócz tego w każdą niedzielę i święta odmawiane były godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Uroczystości jubileuszowe ku czci 700 – letniej rocznicy św. Franciszka odbyły się w dniu 10 października 1926 roku. W tym czasie Franciszkanie Świeccy posiadali chorągiew , oraz obraz i figurę św. Franciszka , który zdobił i zdobi obecnie boczny ołtarz. Pismem dla sióstr i braci były „Pochodnia Seraficka” i „Posłaniec św. Antoniego”.

Obecnie III Zakon św. Franciszka , który można też spotkać pod nazwą Franciszkański Zakon Świeckich, istnieje i działa w miejscu gdzie powstał przed ponad 110 – tu laty, czyli przy Bazylice p.w. św. Mikołaja, która jest także Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Na dzień dzisiejszy FZŚ w Grudziądzu liczy 32 profesów wieczystych i czasowych oraz 2 nowicjuszy i jedną kandydatkę . Opiekę z ramienia I Zakonu sprawuje nad nami klasztor oo. Kapucynów z Rywałdu Królewskiego. Przełożoną Wspólnoty od 12 maja 2012 roku jest Maria Rynkowska. Zebrania odbywają się trzy razy w miesiącu: każdego 9 dnia miesiąca - nabożeństwo o godz. 17.oo do bł. Anieli Salawy - Patronki III Zakonu św. Franciszka w Polsce z uczczeniem Relikwii, oraz w II niedzielę miesiąca w salce na spotkaniu formacyjno – modlitewnym, oraz w każdą I sobotę miesiąca na Mszy św. Bierzemy również udział w pielgrzymkach i Dniach Skupienia.

Podczas ostatniej Kapituły Narodowej, która odbyła się w Warszawie 20-22 września 2013 r., a której przewodniczył br. Tibor Kauser OFS – delegat Przełożonej Generalnej, oraz O. Jose Antonio Duarte OFM – Asystent Generalny FZŚ z Brazylii wybrano nową Radę Narodową. Miejsce br. Michała jako Radnego od spraw Formacji przejęła s. Jolanta Bogdanow z Regionu Poznańskiego, a br. Michał Rynkowski wszedł w skład Komisji Formacyjno - Wydawniczej. Powołani też zostaną nowi Asystenci Krajowi po zatwierdzeniu przez Prowincjała.

Pokój i Dobro !!!

Z życia III Zakonu św. Franciszka:

wrzesień 2015 r.

Dzień Skupienia ku czci bł. Anieli Salawy

Po raz drugi w historii naszej Wspólnoty FZŚ przeżywaliśmy Dzień Skupienia ku czci bł. Anieli Salawy - Patronki FZŚ w Polsce. To tu w Bazylice 9 września 2011 roku zostały uroczyście wprowadzone Relikwie błogosławionej Anieli , to tu w tej świątyni każdego 9 dnia miesiąca odprawiane jest nabożeństwo do Patronki FZŚ , prowadzone przez wspólnotę FZŚ. Rok temu postanowiliśmy u nas w Grudziądzu zorganizować Dzień Skupienia z myślą o wspólnotach FZŚ  położonych na południu Regionu Gdańskiego .Frekwencja  wykazała , że  pomysł był dobry , a było nas łącznie z sympatykami ok. 100 osób. W tym roku  postanowiliśmy powtórzyć  tą uroczystość , a dopingował nas fakt , że dzięki staraniom ks. Dariusza Kunickiego - proboszcza Bazyliki - sprowadzona została figura bł. Anieli , przywieziona osobiście przez ks. Dariusza aż z południa Polski . W dzień odpustu parafialnego 8 września figurę w darach ołtarza wniósł br. Michał Rynkowski . W uroczystej Eucharystii sprawowanej przez J.E. Ks. Bp. Józefa Szamockiego
i kapłanów z całego miasta uczestniczyli nie tylko parafianie , ale wierni z całego miasta . Następnego dnia 9 września poświęcenia figury dokonał Ks. Inf. Tadeusz Nowicki , który wraz z ks. Dariuszem i przybyłym z Gdańska O. Jerzym Winiarskim OFM Cap. odprawił Mszę św. Konferencje i homilię wygłosił przybyły Ojciec Jerzy. Były wspólnoty z Torunia , Rywałdu , Chełmna , Chełmży , Starogardu Gdańskiego, oraz licznie zebrani wierni .Po obiedzie i zwiedzaniu zabytków Starego Miasta - z wieżą " Klimek " łącznie wróciliśmy do Bazyliki  , aby odmówić Koronkę Franciszkańską , po której przełożony Regionu Gdańskiego br. Michał Rynkowski i przełożona wspólnoty miejscowej s. Maria Rynkowska , zawierzyli bł. Anieli Region Gdański  i Miejscową  Wspólnotę FZŚ. Po dobrze spełnionym obowiązku służenia Bogu , siostrom i  braciom wracaliśmy do domów ubogaceni duchowo . Do następnego roku.

                                                                                                        s. Maria Rynkowska OFS   


lipiec 2015 r.

Dzień braterski FZŚ u Ojców Franciszkanów w Brodnicy.

 W niedzielę 26 lipca wspólnota FZŚ w Brodnicy zorganizowała dzień braterski , i zaprosiła ościenne wspólnoty . Chociaż dzień zapowiadał się deszczowo , to podczas całej niedzieli nie spadła ani jedna kropla deszczu. Jak mówiła nam s. Bożenna Chełkowska – przełożona FZŚ w Brodnicy jest to efekt zanoszonych próśb do św. Antoniego . I z tego względu nie mogło być inaczej. Po obiedzie , przeszliśmy do miasta , gdzie akurat trwały obchody – bardzo bogate – Dni Brodnicy . Chętni mogli zaopatrzyć się w ekologiczną żywność , zrobić sobie pomiary ciśnienia , zawartości cukru itp. Nie było od nas chętnych do przejażdżki kucykiem , m.in. ze wzgl.  na  wagę i inne parametry sióstr i braci. Następnie  odbyła się uroczysta Msza św. w klasztorze

OO. Franciszkanów , którą odprawił O. Arkadiusz  Czaja OFM i wygłosił homilię. Do Mszy św. służyli br. Waldemar i Michał ze wspólnoty grudziądzkiej. W ogrodzie klasztornym czekał na nas grill i wspaniała atmosfera . Rozmowy , świadectwa i radość franciszkańska towarzyszyła nam do późnego wieczora . Cały czas towarzyszyli nam Ojcowie  z którymi można było podyskutować , uzupełnić braki itd. Niech   św. Franciszek i Antoni nadal patronują tej Wspólnocie i niech Pan błogosławi. maj 2015 r.

KAPITUŁA  WYBORCZA  FZŚ.

We Wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  w dniu 30 maja odbyła się Kapituła Wyborcza zwoływana co 3 lata . Przewodniczył  sekretarz z Rady Regionu Gdańskiego br. Wiesław Szwaba OFS, oraz Asystent Regionalny O. Zdzisław  Duma OFM Cap. z Gdańska . Uczestniczyło 17 uprawnionych do głosowania profesów , na 20 we wspólnocie . Po głosowaniu tajnym na kolejną kadencję wybrano :

  - Przełożona                  : s. Maria  Rynkowska
  - z-ca                                 :  s. Zyta  Kamińska
  - skarbnik                       : s. Zofia  Kałdowska
  - sekretarz                      : br. Michał  Rynkowski
  - ds. Formacji                : s. Zyta  Kamińska 
  - ds. charytatywnych  : s. Krystyna Kozieł .

Nowo wybranej Radzie niech Pan błogosławi.
Pokój  i  Dobro  !!!
                                                        
s. Maria Rynkowska OFS

REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE REGIONU GDAŃSKIEGO .

W miesiącu poświęconym Maryi , Rada Regionu Gdańskiego zorganizowała Rekolekcje Zamknięte korzystając z Domu Rekolekcyjnego OO. Werbistów w Laskowicach Pomorskich w Diecezji Pelplińskiej. Przez trzy dni wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże i nauki , jakie do nas kierował Ojciec Zdzisław Duma OFM Cap. Pomagała nam w tym otaczająca nas przyroda , a spacer po ogrodach wokół klasztoru dopełniał reszty . Mogliśmy sobie wyobrazić , co czuł św. Franciszek , kontemplujący Pana Boga wśród śpiewu ptaków i szumu drzew. Udział w tym wyciszeniu wzięło 54 sióstr i braci z 16 Wspólnot Miejscowych Regionu Gdańskiego . Przeżyciem dla nas uczestniczących było czuwanie w nocy z soboty na niedzielę Zesłania Ducha Świętego . Rozważania prowadził br. Michał Rynkowski - przełożony Regionu Gdańskiego , a oprawą muzyczną uświęcił tą wyjątkową noc zespół z Wejherowa : s. Karina Treder , oraz Ewa i Michał Odowscy. O godz. 24:00 uroczystą Mszę św. odprawił O. Zdzisław. Czas spędzony na tych rekolekcjach długo będziemy wspominać w naszych domach i wspólnotach . Ostatni wieczór , spędziliśmy przy ognisku , śpiewając i wychwalając Boga - Stwórcę wszystkiego . Nawet wspólny taniec był tego wyrazem . Wszystkim uczestnikom , bez wyjątku ,serdeczne " Bóg zapłać " Radnej ds. Formacji w Regionie s. Danieli Komosińskiej , zespołowi z Wejherowa za pomoc i wspieranie w prowadzeniu niech Pan błogosławi na każdy dzień .

                                                                                                    br. Michał Rynkowski OFS

listopad 2013 r.

 W dniu 23 listopada 2013 r. w Gdańsku odbyła się Kapituła Regionalna FZŚ . Brało w niej udział 12 asystentów regionalnych i ze wspólnot miejscowych FZŚ. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Minister Prowincjalny Prowincji św. Maksymiliana, o. Jan Maciejowski. Kapitule przewodniczyła s. Emilia Nogaj OFS z Rady Narodowej FZS , i Asystent Rady Narodowej o. Alojzy Pańczak OFM. W tajnym głosowaniu 52 delegatów ze wszystkich wspólnot miejscowych Regionu Gdańskiego na kolejną kadencję wybrało br. Michała Rynkowskiego z Grudziądza na przełożonego Regionu Gdańskiego . Region Gdański obejmuje trzy diecezje – Pelplińską , Toruńską i Gdańską i liczy 856 tercjarzy w 34 wspólnotach . We wspólnocie grudziądzkiej br. Michał jest odpowiedzialny za formację.

Pokój i Dobro !!!

s. Maria Rynkowska OFS – przełożona III Zakonu w Grudziądzu

maj 2012 r.

Kapituła Wyborcza w III Zakonie św. Franciszka

Na zdjęciu od lewej :
s. Łucja Kwiatkowska - skarbnik,
s. Krystyna Kozieł - s. ds. charytatywnych,
s. Zyta Kamińska - z-ca przełożonej,
s. Teresa Pawłowska – sekretarz,
br. Michał Rynkowski – radny od spraw formacji,
oraz s. Maria Rynkowska - przełożona FZŚ w Grudziądzu.

W dniu 12 maja we Wspólnocie III Zakonu św. Franciszka ,który istnieje od ponad 100 lat przy grudziądzkiej Kolegiacie odbyły się wybory nowej Rady Miejscowej FZŚ.
Kapitule przewodniczyła s. Daniela Komosińska – przełożona Regionu Gdańskiego. Obecna była radna z Regionu s. Ewa Janicka
z Torunia, oraz Asystent O. Patryk OFM z Wejherowa. Przełożoną została wybrana w tajnym głosowaniu s. Maria Rynkowska,
która zastąpiła br. Michała pełniącego tę funkcję od 2003 roku.

Poniżej na zdjęciu od lewej :
s. Janicka z Torunia,
O. Patryk,
i s. Daniela.

marzec 2012 r.
 
Zebranie Rady Narodowej FZŚ w Centrum Franciszkańskim w Warszawie w dniach 10-12 lutego 2012 r. z przełożonymi 18 Regionów w Polsce.
Na pierwszym planie s. Joanna Berłowska – przełożona Narodowa FZŚ , drugi od lewej br. Michał Rynkowski  odpowiedzialny za formację w Polsce z grudziądzkiej  wspólnoty.Msza św. w kaplicy klasztornej . Od lewej O. Marian Jarząbek , o. Andrzej Romanowski 
i o. Alojzy Pańczak – Asystenci Narodowi FZŚSiostry Niepokalanki , które udostępniają nam kaplicę przy
ul. Modzelewskiego w Warszawie. Kilka z nich pochodzi z Filipin.
rok 2011

 
rok 2010
Poniżej zdjęcia z   rekolekcji zamkniętych w Zamku w Bierzgłowie k. Torunia