Bazylika Kolegiacka św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu


Pierwsze ćwierćwiecze Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej


     W pierwszym roku swojego pasterzowania, Pierwszy Biskup Toruński - Andrzej Suski z dekretem z dnia 1 grudnia 1992 roku powołał do istnienia Kapitułę Kolegiacką p. w. św. Mikołaja w Grudziądzu.

    W dekrecie czytamy między innymi: "Z myślą o dobru Diecezji Toruńskiej, po wysłuchaniu Rady Konsultorów i innych osób kompetentnych, podnoszę Kościół św. Mikołaja w Grudziądzu do godności Kościoła Kolegiackiego i zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję przy tym Kościele Kapitułę Kolegiacką p. w. św. Mikołaja w Grudziądzu. W ciągu 750 lat istnienia Diecezji Chełmińskiej miasto Grudziądz wniosło znaczący wkład w rozwój życia kościelnego na jej terenie. Obecnie również stanowi ono ważny ośrodek nowej Diecezji Toruńskiej jako drugi po Toruniu aglomerat miejski. O żywotności tego ośrodka świadczy liczba parafii, wybudowanych lub wznoszonych świątyń oraz działalność instytucji kościelnych o zasięgu dekanalnym i ogólnodiecezjalnym. Pośród Kościołów Grudziądza historyczne pierwszeństwo przypada miejscowej Farze p. w. św. Mikołaja, która jest najstarszą świątynią parafialną tego miasta, istniejącą już od początku XIV wieku". Następnie dekret określał liczbę członków kapituły, przywileje
i zadania.

     W tym samym dniu 1 grudnia 1992 roku w Kurii Biskupiej w Toruniu, Ks. Biskup wręczył nominacje pierwszym kanonikom - 6 gremialnym i 8 honorowym. Odbyło się też pierwsze posiedzenie Kapituły na którym dokonano wyboru Prepozyta, którym został Ks. Prałat Tadeusz Nowicki oraz Sekretarza, którym został Ks. Kan. Henryk Kujaczyński i Skarbnika, którym został Ks. Kan. Jan Bednarek.

     Pierwsza sesja Kapituły przy Kościele Kolegiackim odbyła się 6 grudnia 1993 roku i połączona była z instalacją Księży Kanoników w nowych stallach współfinansowanych przez Kapitułę. W tym dniu Ks. Biskup zatwierdził też pierwszy statut Kapituły. Od tej chwili rok rocznie Księża Kanonicy Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej gromadzą się w dniu św. Patrona - św. Mikołaja w swojej świątyni na Liturgii i Sesji plenarnej. 

     W ciągu ćwierćwiecza Pierwszy Biskup Toruński wręczył nominacje łącznie 55 Kanonikom Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej. Z których 5 przeszło w roku 2012 do nowopowstałej Kapituły Nowomiejskiej i 1 do Kapituły Katedralnej. Zmarło 10 Księży Kanoników.

     Spośród pierwszych Kanoników w szeregach Kapituły Kolegiackiej pozostaje 10. Aktualnie Kapituła liczy łącznie 39 Kanoników w tym 10 gremialnych i 29 honorowych.

     Przez lata swojego istnienia Kapituła Kolegiacka Grudziądzka realizowała cele statutowe, wspierała Dom Rekolekcyjny w Nowej Wsi Szlacheckiej oraz dzieła Caritas powstające w naszym mieście. Czynnie uczestniczyła w życiu Diecezji Toruńskiej i Grudziądza. Uczestniczyła w ważnych wydarzeniach swojej świątyni Kolegiackiej jak: koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej - Opiekunki Grudziądza, czy uroczysta proklamacja dekretu Stolicy Apostolskiej o podniesieniu Kolegiaty do godności Bazyliki Mniejszej. Działalność Kapituły doskonale dokumentują protokoły z sesji.


Grudziądz, 6.12.2017
Sekretarz, Ks. Kan. Dariusz Kunicki