Polichromie w Bazylice Św. Mikołaja


Parafia / 21 listopad 2023
Zakończyły się prace konserwatorskie przy polichromiach w naszej bazylice.
Prace polegały na podklejeniu odspojonych od muru ceglanego fragmentów tynków gdyż groziło to odpadnięcie i bezpowrotną utratę bezcennego „świadka” historii naszej świątyni. Ponadto dokonano oczyszczenia mechanicznego i chemicznego, uzupełnienia ubytków tynku, badania polichromii w świetle UV i podczerwieni oraz badania spektograficznego XRF a także analizę mikrochemiczną pigmentów
w poszczególnych warstwach, badania mikroskopowe powierzchni nawarstwień malarskich. Dokonano też szerokiej kwerendy historycznej i analizy poszczególnych faz historycznych przy wsparciu komisji powołanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ekspertów z dziedziny sztuki średniowiecznej. Przeprowadzone prace pozwoliły uwidocznić nieznane dotąd elementy polichromii z różnych okresów. Bowiem na kilku warstwach tynku znajdują się malowidła począwszy od XIV i XV wieku oraz późniejsze. Jak zazwyczaj się zdarza nie daje to podstawy do jednolitego odtworzenia całości polichromii. Prace te jednak były bardzo cenne i dają nam możliwość wyobrażenia sobie jak wyglądało wnętrze kościoła św. Mikołaja w średniowieczu i później, gdyż do lat 30 XX wieku było ono pokryte tynkiemi ozdobione malowidłami. Ponadto prace te dają możliwość dalszych badań przede wszystkim ikonograficznych, a być może szerszego opracowania tematu naszych polichromii. Planujemy też by w pobliżu polichromii stanęła tablica informacyjna na ich temat.


Prace zostały wykonane przez pracownie PKZ RENOMA z Torunia. Całkowity koszt prac w wysokości 114 285 zł i 71 gr. Jest finansowany
w projekcie partnerskim w 69 % przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 1% z budżetu Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w 30 % przez parafię św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu.

 
GALERIA ZDJĘĆ: