Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do naszej Bazyliki


Parafia / 22 grudzień 2021
W środę, 22 grudnia odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do naszej Bazyliki, przez grudziądzkich harcerzy.
GALERIA ZDJĘĆ: