Czy ruchy w Kościele katolickim mogą stać się sektami?


Parafia / 15 listopad 2018
X Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym - Toruń, 15 listopada 2018 r. (czwartek); Centrum Dialogu Jana Pawła II (pl. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”). Szczegółowy plan po kliknięciu w artykuł.
 
Program:

900
– otwarcie konferencji, ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – Dziekan Wydziału Teologicznego UMK

915-940(25’)Wiara i rozum – fakty i mity. Racjonalność wiary katolickiej
ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK
940-1010(30’)Duszpasterskie doświadczenia z diecezji opolskiej w pracy z grupami Odnowy w Duchu Św.
–ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
1010-1030(20’)Wyzwania stające przed ruchami i wspólnotami katolickimi w Kościele w Polsce
dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
1030-1050(20’)Katolickość parafii z perspektywy proboszcza
–ks. dr Janusz Chyła, WSD Pelplin, proboszcz parafii MBKP w Chojnicach
1050-1105(15’) Niebezpieczne tendencje w grupie chrześcijańskiej, czyli o tym, kiedy wspólnota staje się destrukcyjną grupą kultową,
–dr Paweł Szuppe, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego, Wydział Teologiczny UKSW
1105-1120(15’)Zjawisko izolacji w kontekście przynależności do grup psychomanipulacyjnych
– dr Joanna Frankowiak, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Społecznych, UWM w Olsztynie
1120-1135(15’)Zagrożenia dla wolności człowieka w jego dążeniu do Boga – pokusa, wpływ i manipulacja
dr O. Radosław Broniek OP,dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o NRR i Sektach w Krakowie
1135-1205 (30’) Dyskusja, pytania do referentów
1205-1225 (20’)Przerwa kawowa

1225-1240(15’)Ruch Rodzin Nazaretańskich jako przypadek przezwyciężenia odśrodkowych tendencji sekciarskich
                  dr Beata Skarżyńska-Lijewski, ICSA (International CulticStudiesAssociation)
1240-1300(20’)Wybrane kryteria  socjo-psychologicznej życia wspólnot i ruchów: np. Ruch Rodzin Nazaretańskich i Neokatechumenat
– mgr Paweł Jurczyk,Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
1300-1315(15’)Dokąd prowadzi Droga Neokatechumenalna? Kontrowersje w ruchu Kiko Argüello
- mgr Sergiusz Anoszko, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Mohylew–Białoruś
1315-1335 (20’)„Wiosna Kościoła”? Sekciarska inklinacja w Kościele Rzymskokatolickim z wątkiem kryminalnym w tle. (Krótka historia buntu w domu
zakonnymZgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej w Kazimierzu Dolnym)
- dr Piotr Chrzczonowicz,UMK, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej
1335-1350(15’)Przejawy nadmiernej judaizacji w niektórych, współczesnych ruchach katolickich
–mgr Mirosław Salwowski, www.salwowski.net; KulturaDobra.pl (przewodnik dla chrześcijan po świecie filmu – http://kulturadobra.pl)
1350-1410 (20’)Nowe Ruchy Religijne w UGKC (Ukraiński Kościół Greckokatolicki) na Ukrainie – jako problem duszpasterski 
– dr Anna E. Bodnar, kierownik Biura Kijowsko-Halickiego Arcybiskupstwa Większego UGKC ds. NRR i Sekt, Lwów - Ukraina
1410-1425 (15’) Zen, a medytacja w ruchach katolickich
s. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)
1425-1450 (25’) Czy ruchy tradycjonalistyczne mogą być groźne dla jedności Kościoła?
- mgr Jan Łopuszański, konsultant Delegata Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych; były poseł na Sejm RP.
1450-1510 (20’) Hinduistyczne wpływy i inspiracje w katolickim ruchu Maitri
s. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)
1510-1525 (15’) Mariologia apokaliptyczna: Ruch na rzecz Przywrócenia Dziesięciu Przykazań Bożych
- mgr Sergiusz Anoszko, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Mohylew - Białoruś
1525-1545 (20’) Pacyfizm jako symptom odchodzenia od nauczania katolickiego
- mgr Jacek Hoga, instruktor szermierki historycznej
1545-1610 (25’) Dyskusja, pytania do referentów
1610-1645(35’) Przerwa

1645-1700 (15’)Odnowa w Duchu Św. w Kościele katolickim. Od ICRRS do Charis
- ks. dr Andrzej Kowalski, Ojciec Duchowny w WSD w Toruniu; referent ds. nowej ewangelizacji i formacji wiernych świeckich przy Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej Toruńskiej; koordynator wspólnot Odnowy w Duchu Św. Diecezji Toruńskiej, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej
1700-1720(20’)Tendencje sekciarskie w Katolickiej Odnowie w Duchu Św. w Polsce
- ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk, kierownik Zakład Badań nad Historią Kościoła w Starożytności, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, UKSW; WSD w Płocku
1720-1735 (15’) Czy pentekostalizacja w Kościele prowadzi do sekciarstwa?
- ks. mgr Grzegorz Daroszewski, dyrektor Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i NRR; diecezjalny duszpasterz osób
i rodzin zagrożonych działalnością sekt
1735-1750(15’)Charyzmatycy w Kościele. Współczesne problemy i wyzwania
- ks. dr Mariusz Gajewski UP, Instytut Nauk o Rodzinie Wydział Nauk Społecznych, JPII Kraków - New Jersey w USA
1750-1805 (15’) Ruch Charyzmatyczny – „ziarno czy plewy” w Kościele?
- mgr Mikołaj Kapusta, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betlejem” wieś Sulęczyno, Kaszuby: http://betlejem.gdan.pl/;
twórcavideoblogu „Dobra Nowina.net”: www.youtube.com/user/dobranowinanet;
1805-1820 (15’)Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania tzw. doświadczeń charyzmatycznych
- ks. dr Mariusz Gajewski UP, Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych, JPII Kraków - New Jersey w USA
1820-1835 (15’) „Zaśnięcia w Duchu Św.?” (upadki, spoczynki, owładnięcia) – cała prawda
- mgr Mikołaj Kapusta, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betlejem” wieś Sulęczyno, Kaszuby: http://betlejem.gdan.pl/;
twórcavideoblogu „Dobra Nowina.net”: www.youtube.com/user/dobranowinanet;
1835-1855 (20’)„Toronto blessing” –charakterystyczne zjawisko trzeciej fali pentekostalizmu a katolickie grupy charyzmatyczne
- Piotr Rzoska, ApologeticumTV; facebookowa grupa społecznościowa „Prawda o ruchu charyzmatycznym”
1855-1915 (20’) „Wojsko Gedeona” - harcerstwo charyzmatyczne, czyli w kierunku integralności katolickiej formacji charyzmatycznej
- ks. mgr Leszek Piórkowski, współzałożyciel wspólnoty „Wojsko Gedeona” - były Ojciec Duchowny WSD w Płocku;
były koordynator Odnowy w Duchu Św. Diecezji Płockiej; proboszcz parafii w Gradzanowie
1915-1945 (30’) Dyskusja, pytania do referentów, zakończenie