Święcenia Kapłańskie


 
SAKARAMENT ŚWIĘCEŃ
jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje ona trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.


opracowano na podstawie "Katechizmu dla młodziezy przed bierzmowaniem"


.............................................................


Przez sakrament chrztu stajemy się członkami Kościoła – Ludu Bożego i mistycznego Ciała Chrystusa. Przez sakrament Bierzmowania Zbawiciel wyznacza nam i równocześnie uzdalnia do nowych zadań związanych z budowaniem Kościoła. Podobnie sakrament święceń kapłańskich uzdalnia do bardzo ważnej dla życia i wzrostu Kościoła posługi, przez które oddawana jest chwała Bogu. Kapłani maja troszczyć się o Królestwo Boże. Tak jak Apostołowie powołani są do głoszenia światu Ewangelii, do sprawowania sakramentów.
Jak wynika z powyższego tekstu, kapłani spełniają ogromną rolę w życiu Kościoła. Bez kapłana nie odbyłyby się: Msza Święta, śluby, pogrzeby. Dzisiaj większość ludzi zauważa potrzebę obecności kapłana wtedy, gdy w ich życiu maja miejsca ważne wydarzenia (ślub, chrzest, śmierć). Jednak, gdy kapłan głosi Słowo Boże (czasami tak bardzo nie wygodne dla człowieka – nie modne) buntują się i odrzucają to słowo, stwierdzając, że kapłani mieszają się w politykę, do prywatnego życia innych itd. Wtedy, gdy mówi się o moralności większość zamyka się na głos Boży w osobie kapłana. Umiemy się temu przeciwstawić, bronić Prawdy. Pokażmy, że wiarą trzeba żyć na co dzień, a nie od święta. ANGELIKA

Artykuł z „Nowin Parafialnych” nr XXIV listopada/grudzień 1997 r.