Sakrament MałżeństwaSAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zapoczątkowuje dozgonną wspólnotę życia i miłości ochrzczonych: mężczyznyi kobiety. Narzeczonych łączących się na wspólne życie, Chrystus uświęca i uzdalnia do należytnego pełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.


Małżeństwo ma dwie główne cechy: jedność (to znaczy, że może je zawrzeć jeden mężczyzna z jedną kobietą) oraz nierozerwalność (związek małżeński jest związkiem trwałym, dozgonnym); dopiero śmierć jednego ze współmałżonków umozliwia powtórne zawarcie małżeństwa.


Do głównych zadań małżeństwa zaliczamy:
* utworzenie rodziny - "chrześcijańskiej wspólnoty miłości"
* przekazywanie życia i wychowanie dzieci
* znalezienie wspólnej drogi do Boga, do świętości, do doskonałości chrześcijańskiej - czyli zjednoczenie z Bogiem przez miłość nadprzyrodzoną.


opracowano na podstawie "Katechizmu dla młodzieży przed bierzmowaniem"