Bazylika Kolegiacka św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap II”współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  informuje o rozstrzygnięciu postępowania.
 
Najwyższą ilość punktów max. 100 pkt w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert otrzymała:

Firma Usługowo-Handlowa
ANIMAR Marzena Aniołowska
ul. Rapackiego 62
86-300 Grudziądz

UZASADNIENIE: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferta jest najkorzystniejsza pod kątem przyjętych w postępowaniu kryteriów.
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są prace konserwatorskie i budowlane obejmujące:

  1. Prace konserwatorskie portalu kamiennego: kontynuacja i zakończenie prac konserwatorskich części portalu znajdującej się powyżej gzymsu koronującego kruchty;
  2. Naprawę pokrycia dachu kruchty o powierzchni 26,23 m2 papą termozgrzewalną  wraz z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich z blachy miedzianej o powierzchni ogółem 33,01 m2, opierzenie okapu o powierzchni 2,44 m2, z wymianą rury spustowej o długości 5 mb na południowej ścianie kruchty, wykonanie rynny korytkowej o długości 6,0 mb oraz wykonanie jednej sztuki leja spustowego;
  3. Wykonanie tynków zewnętrznych gzymsu górnego w rozwinięciu 48 cm po długości  trzech ścian zewnętrznych o łączne powierzchni 7,20 m2;
  4. Izolację pionową w technologii bitumicznej ścian fundamentowych o łącznej powierzchni 13,99 m2.

Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji poniżej: