EucharystiaEUCHARYSTIA
(gr. eucharistein = dziękować) bierze swój początek podczas Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożywał ze swoimi uczniami przeddzień swej męki i śmierci. Wówczas to biorąc chleb i wino podawał je Apostołom, mówiąc, że jest to Jego Ciało, które za nich będzie wydane i Krew, która zostanie przelana za nich i za wielu na odpuszczenie grzechów. Nakazał również Apostołom czynić to w przyszłości na swoją pamiątkę. Jezus wypowiadając słowa: „ To czyńcie na moją pamiątkę” dał władzę sprawowania Eucharystii Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.


Msza Święta czyli Wieczerza Pańska jest uczestnictwem w jedynej Ofierze Krzyża Pana Jezusa, dokonanej dla naszego zbawienia. Jest to uczestnictwo na sposób sakramentalny. Dzięki posłudze przewodniczącego Eucharystii – kapłan, który wypowiada słowa Jezusa i przyzywa Ducha Świętego, dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. W Ofierze Jezusa Chrystusa uczestniczy cały Kościół, każdy chrześcijanin, który stara się złożyć swoje życie z Jezusem Chrystusem.

Msza Święta składa się z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej, które stanowią jeden akt kultu. Tak pojęta Eucharystia jest ośrodkiem całego życia chrześcijańskiego. Oznacza ona i sprawia jedność ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolskie mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane („szczyt” i „źródło” – por. KL 9-10).


Chrześcijanin powinien uczestniczyć we Mszy Św. z największą pobożnością w sposób:
* świadomy – tzn. zdawać sobie sprawę, że wraz z Chrystusem składa ofiarę Ojcu Niebieskiemu;
* czynny – tzn. włączyć się we wspólna modlitwę i swoją postawą dać temu wyraz;
* pełny – tzn. być obecnym na całej Mszy Św. i przyjąć Komunię Św.
* owocny – tzn. świadczyć o Chrystusie w życiu codziennym i pełnić uczynki miłości bliźniego.


Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Jezusa Chrystusa, pod postaciami chleba i wina.


Komunia Święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Komunię Święta możemy przyjmować wówczas, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, mamy czystą intencję (chęć zjednoczenia z Jezusem) oraz jest zachowany post eucharystyczny (1 godzina).


opracowano na podstawie "Katechizmu dla młodzieży przed bierzmowaniem"