Bazylika Kolegiacka św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu


"Zawsze z miłością czytajmy Ewangelię. Czytajmy tak, jakbyśmy siedzieli u stóp ukochanej osoby i słuchali tego, co nam o sobie opowiada. Czytając Ewangelię, naprawdę znajdujemy się u stóp wszechobecnego Boga, który rzeczywiście opowiada nam o sobie samym, który pozwala nam się poznać, który odkrywa przed nami tysiące szczegółów. To naprawdę On sam mówi do nas. Uwaga i gorliwość są miarą naszej miłości."
św. Karol de Foucauld


"W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii; w niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens."
św. Teresa z Lisieux


"Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga."
św. Izydor z Sewilli


"Kiedy jesteśmy dręczeni przez jakąkolwiek myśl niepotrzebną lub złą lub ubrudzeni błotem grzechu, nic nie może nas bardziej oświecić i pouczyć, jak żarliwa, szybka konsultacja z Pismem świętym, połączona z pomocą Bożą i skruchą serca."
Nil Sorskij


"Modlitwa ma czasem taki smak, że czasem idzie się na nią jak do tańca; i ma ona taki smak, że czasem idzie się na nią jak do walki."
św. Mikołaj z Flue


"Dobrze jest spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy - oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie."
św. Maksymilian Kolbe


"Mamy wielkie szczęście posiadać księgi świętych Ojców, gdyż w nich życie duchowe zostało dokładnie opisane. Naturalnie byłoby dobrze życie duchowe prowadzić pod kierunkiem duchowego nauczyciela, ale niewielu ich jest."
o. Jan z Waałamu

"W medytacji znajdujemy siłę, by doprowadzić do narodzenia Chrystusa w nas samych i w innych."
św. Karol Boromeusz


"Zawsze czyń coś dobrego, aby diabeł zastał cię zajętym."
św. Hieronim

"Im większy jest dar, którym cię Jezus obdarza, tym większa jest zazdrość szatana, tym bardziej subtelne są jego podstępy i silne środki, których użyje, by cię go pozbawić. Będzie kusił ciebie i innych, lecz Bóg nie dozwoli cię kusić ponad to, co potrafisz znieść. Niech cię nie dziwią ani pokusy ani sprzeciw. Im bardziej twoje życie będzie przypominało życie Jezusa, z tym większym nieporozumieniem świata się spotkasz."
św. Karol de Foucauld


"
Nie ma tak wielkiego trudu jak modlitwa. Bo zawsze kiedy człowiek chce się modlić
nieprzyjaciele starają się mu przeszkadzać: wiedzą bowiem,że inaczej mu nic nie zrobią, a tylko gdyby go powstrzymali od modlitwy. I w każdym innym ćwiczeniu, jakiego by się człowiek podjął, jeśli jest wytrwały, zdobywa łatwość; w modlitwie zaś aż do ostatniego tchu potrzeba walki.
Nie ma tak wielkiego trudu jak modlitwa. Bo zawsze kiedy człowiek chce się modlić
Nie ma tak wielkiego trudu jak modlitwa. Bo zawsze kiedy człowiek chce się modlić nieprzyjaciele starają się mu przeszkadzać: wiedzą bowiem,że inaczej mu nic nie zrobią, a tylko gdyby go powstrzymali od modlitwy. I w każdym innym ćwiczeniu, jakiego by się człowiek podjął, jeśli jest wytrwały, zdobywa łatwość; w modlitwie zaś aż do ostatniego tchu potrzeba walki.
"
św. Agaton


"
Tracenie odwagi i niecierpliwość po popełnieniu błędu jest podstępem wroga, jest 
oddaniem mu broni, jest poniesieniem klęski.
"
św. o. Pio


"Kiedy do Ciebie przywrę cała moją istotą, skończy się dla mnie wszelki ból i wszelki trud. Wtedy moje życie będzie naprawdę żywe, całe napełnione Tobą. Ty wszystkich, których napełniasz , dżwigasz ku górze. Ponieważ jeszcze nie jestem pełen Ciebie, jestem dla siebie brzemieniem."
św. Augustyn


​"Kto działa z niedbałością , jest bliski upadku."
św. Jan od Krzyża


​"
Bez pomocy łaski, mimo, że wiedza dochodzi do uszu- nigdy nie dociera do serca; 
wprawdzie dźwięczy na zewnątrz, ale niczego nie osiągnie wewnątrz.
"
św. Izydor z Sewilii


​"Człowiek współpracuje ze złem, jeśli daje swoje przyzwolenie na czyny złych ludzi."
św. Izydor z Sewilii


"
Im większy jest dar, którym cię Jezus obdarza, tym większa jest zazdrość szatana, 
tym bardziej subtelne są jego podstępy i silne środki, których użyje , by cię go pozbawić. Będzie kusił ciebie i innych, lecz Bóg nie dozwoli cię kusić ponad to, co 
potrafisz znieść. Niech cię nie dziwią ani pokusy ani sprzeciw. Im bardziej twoje życie będzie przypominało życie Jezusa, z tym większym niezrozumieniem świata się spotkasz. 
"
św. Karol de Foucauld


"Kieruj się nie twoimi lękami, lecz nadziejami i marzeniami. Myśl nie o swoich frustracjach lecz o twoich niespożytych możliwościach. Nie zajmuj się tym, czego próbowałeś i co się nie udało, lecz tym, co wciąż jeszcze możesz zrobić."
bł. Jan XXIII

"
Oglądam piękno Twojej łaski, podziwiam jej blask, a jej światłość odbija się we mnie; zachwycam się jej niewypowiedzianym splendorem: zdumiewam się niezmiernie, myśląc o sobie, widzę kim byłem i kim się stałem. O cudzie ! Oto stoję 
pełen szacunku dla siebie samego, czci i bojaźni jakby przed Tobą samym
."
św. Symeon Nowy Teolog


"
Ten, kto zna swój grzech, jest większy niż ten, kto przez modlitwę wskrzesza zmarłego/.../.Ten , co przez godzinę płacze nad sobą, jest większy niż ten, kto 
choćby cały świat nauczał. Ten, kto zna swoją słabość, większy jest od tego, co widział anioła(...). Ten, kto samotny i skruszony idzie za Chrystusem, jest większy niż ten, kto cieszy się względami tłumów w kościołach.
"
św. Izaak Syryjczyk


"Gdy dosięgaja cię ciosy Bożej pedagogii, nie popadaj w zwątpienie, nie pozwól wydobyć się żadnej skardze, nie poddawaj się smutkowi. Niech małoduszność nie czyni cię niecierpliwym, ale zawsze na twarzy miej pogodę, w sercu radość, dziękczynienie na ustach."
św. Piotr Damiani


"Nie naśladuj ludzi bezdusznych i niedbałych, takich, których nic nie cieszy i którzy się nie wyznają ani w dobrym ani w złym."
bł. Henryk Suzo


"Moc Boża zdolna jest stworzyć nadzieję tam, gdzie nie ma już nadziei, i wytyczyć drogę przez niemożliwe."
św. Grzegorz z Nyssy

"
Czy chcecie więc odzyskać łaskę, której pozbawił was grzech?  Najpierw kadzidłem 
gorącej modlitwy wypędźcie stamtąd grzech i jednocześnie weźcie rozbrat z jego władcą piekielnym. Wnet i łaska i sam Bóg do was wróci/.../ Na ile bowiem modlitwa nienawistna jest szatanowi, na tyle miła jest Bogu. Przepędza szatana, zaprasza Boga; co więcej , ciągnie Go jakby skrępowanego do serca modlącego się człowieka
."
bł. Stanisław Papczyński

"Jakim sposobem należy na nowo przywołać Boga, którego wygnaliśmy przez smród grzechu? Zapachem modlitwy."
bł. Stanisław Papczyński


"
Świat rozpaczliwie potrzebuje modlitwy,gdyż obecnie w życiu ludzi króluje zło. Zło 
terroryzmu, charakteryzujące się niszczącą siłą. Zło braku moralności i świeckości, 
które terroryzuje duszę.Zło chciwości i egoizmu, które terroryzuje biednych.
"
Alan Ames


"
Modlitwa , często lekceważona przez ludzi jako mało pomocna i nieprzynosząca na-macalnych  korzyści, jest jedną z najsilniejszych broni, jakie Bóg dał ludziom. Jeśli 
chcemy, aby na ziemi zapanował pokój oraz nastąpiła odnowa moralna, musimy się 
zjednoczyć w modlitwie
.
"
Alan Ames


"
Nie chcę, aby choć na chwilę ustały moje modły o zachowanie czci Bożej na ziemi 
i zbawienie dusz. Nie chcę, aby moje oczy zaprzestały płakać, lecz błagam Cię, Bo
że, o to, by były jako dwie rzeki tej samej wody, która wytryska z Ciebie, Oceanie pokoju.
"
św. Katarzyna ze Sieny