Uroczystości odpustowe ku czci św. Mikołaja Bpa


Parafia / 6 grudzień 2021
W poniedziałek, 6 grudnia obchodziliśmy dzień odpustu parafialnego. Główne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Śmigla z udziałem kapituły Grudziądzkiej rozpoczęły się o godz. 11:15 ingresem Ks. Biskupa do Bazyliki Kolegiackiej. Następnie miały miejsce: obrzęd instalacji nowych kanoników, modlitwa brewiarzowa i Suma odpustowa. Na zakończenie poświęcona została tablica upamiętniająca w Bazylice osobę śp. Ks. Infułata Tadeusza Nowickiego.
GALERIA ZDJĘĆ: