Program nawiedzenia obrazu Świętej Rodziny w naszej Parafii


Parafia / 27 sierpień 2021
Szczegóły po kliknięciu w artykuł.

CZWARTEK - 2 WRZEŚNIA 2021 ROKU:
Około godz. 1845 - Powitanie obrazu na placu przed kościołem i procesja do świątyni;
Godz. 1900 - Msza św. rozpoczynająca nawiedzenie;
Godz. 2030 - Nabożeństwo pojednania, wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. do godz. 2200.
 

PIĄTEK - 3 WRZEŚNIA 2021 ROKU:
Godz. 700 - Msza św.;
Godz. 830 - Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa;
Godz. 1000 - Modlitwa Różańcowa w intencji małżeństw: o umocnienie łask sakramentu małżeństwa, o trwanie w wierze, nadziei i miłości dla małżonków, którzy nie mogą zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego, o łaskę wiary i poznanie bogactwa sakramentów świętych dla trwających w związkach niesakramentalnych bez przeszkody;
Godz. 1200 - Anioł Pański i Modlitwa Różańcowa za osoby żyjące w samotności, wdowy i wdowców, babcie i dziadków, by otoczeni powszechnym szacunkiem ubogacali swoim doświadczeniem i świadectwem wiary rodziny i społeczeństwo;
Godz. 1400 - Modlitwa Różańcowa w intencji rodzin naszej parafii, by były środowiskami sprzyjającymi rozeznaniu i rozwoju powołania małżeńskiego, kapłańskiego i zakonnego oraz wiernego wypełniania obowiązków stanu;
Od godz. 1530 do 1700 - okazja do spowiedzi św.;
Godz. 1600 - Modlitwa Różańcowa za dzieci i młodzież, aby szły przez całe życie z Bogiem w sercu, a w swoich rodzicach i bliskich mieli wzór prawego i pobożnego życia;
Godz. 1700 - Msza św. kończąca nawiedzenie z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i zawierzeniem parafii.