Uroczystości odpustowe ku czci św. Mikołaja Bpa

W środę, 6 grudnia obchodziliśmy uroczystości odpustowe ku czci św. Mikołaja Bpa. Suma odpustowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego z udziałem kapituły Grudziądzkiej została odprawiona o godz. 11:30, a poprzedziła ją Liturg


Parafia / 11 grudzień 2017
W środę, 6 grudnia obchodziliśmy uroczystości odpustowe ku czci św. Mikołaja Bpa. Suma odpustowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego z udziałem kapituły Grudziądzkiej została odprawiona o godz. 11:30, a poprzedziła ją Liturgia Godzin.
GALERIA ZDJĘĆ: